• No : 3449
  • 公開日時 : 2022/03/02 09:00
  • 印刷

ハウスカード番号の確認方法について

ハウスカード番号の確認方法について
カテゴリー : 

回答

以下、4つからご確認いただけます。
 
・お手持ちの会員カード
 
 
・公式アプリのハウスカードメニュー内にあるデジタル会員証
 
 

・公式LINEメニュー内にあるデジタル会員証
 
 
・オンラインストア内マイページにあるデジタル会員証